Herroepen

Recht om te herroepen

U heeft het recht dit contract binnen de 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode om te herroepen bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit hebt/heeft genomen. Om gebruik te maken van uw recht om te herroepen, moet u ons, Gute Marken Online GmbH, c/o Alt FineCom Finishing-eCommerce-Logistics GmbH, Pommernstrasse 19a, D-45889 Gelsenkirchen, service@sandwichfashion.nl, Tel: +31 (0)20 2105042, Fax: +49 (0) 89 143 67 152 600, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw beslissing dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. Om te voldoen aan de termijn voor herroeping is het voldoende ons de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn toe te sturen.

Gute Marken Online GmbH
Christoph-Rapparini-Bogen 25
D-80639 München

De goederen dienen te worden verzonden aan:

Gute Marken Online GmbH
c/o Alt FineCom
Finishing-eCommerce-Logistics GmbH
Pommernstraße 19a
D-45889 Gelsenkirchen

Per e-mail dient de herroeping te worden gericht aan:

E-mail: service@sandwichfashion.nl

Per fax dient de herroeping te worden gericht aan:

Fax: +49 (0) 89 143 67 152 600

Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen terugbetalen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (dit geld niet voor gedeeltelijke herroeping of anderen extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering). Dit onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen. In geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling zolang weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd. Het vroegste tijdstip geldt. U dient de goederen onverwijld terug te sturen of te overhandigen aan ons, Gute Marken Online GmbH, c/o Alt FineCom Finishing-eCommerce-Logistics GmbH, Pommernstrasse 19a, D-45889 Gelsenkirchen. Dit in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van het contract heeft geïnformeerd. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt. De kosten van de terugzending van de goederen zijn 3,95 € als je van het retoure label gebruik maakt. U moet slechts voor een eventueel waardeverlies van de goederen opkomen, wanneer dit waardeverlies toe te schrijven is aan een voor de controle van de gesteldheid, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

Einde van de herroepingsinstructie

Formulier voor herroeping

Indien u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug aan:

Gute Marken Online GmbH
Christoph-Rapparini-Bogen 25
D-80639 München

of

Per e-mail dient de herroeping te worden gericht aan:

E-mail: service@sandwichfashion.nl

Per fax dient de herroeping te worden gericht aan:

Fax: +49 (0) 89 143 67 152 600

of

Per telefoon dient de herroeping te worden gericht aan:

Tel: +31 (0)20 2105042

Hier vindt u een voorbeeldformulier dat u voor uw herroeping kunt gebruiken.