Privacybescherming

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

U kunt onze homepage bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij slaan alleen toegangsgegevens op die niet persoonsgericht zijn zoals bijv. de naam van uw internet service provider, de site vanwaar u ons bezoekt of de naam van het opgeroepen bestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Er kunnen geen conclusies uit worden getrokken die betrekking hebben op uw persoon.

Persoonlijke gegevens worden slechts verzameld wanneer u ons die in het kader van een bestelling of bij het openen van een klantaccount of bij de registratie van onze nieuwsbrief meedeelt. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van de Duitse wet ter bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik (BDSG) en de Duitse telecommunicatiewet (TMG) door ons opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor het verwezenlijken en afwikkelen van uw bestelling. Na volledige afwikkeling van het contract en volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaringstermijnen gewist.

Doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf dat belast is met de verzending, voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor het afwikkelen van betalingen geven we uw betalingsgegevens indien nodig door aan onze vaste bankrelatie. Uw gegevens worden niet aan derden en ook niet voor gebruik voor reclamedoeleinden doorgegeven, voor zover u zich niet uitdrukkelijk voor het verdere gebruik van uw gegevens akkoord heeft verklaard.

Nieuwsbrief

Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt tot u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. Afmelden is altijd mogelijk. Dit kan ofwel door een bericht te sturen naar de hierna beschreven contactmogelijkheid of via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

We gebruiken op verschillende pagina’s cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en bieden ons de mogelijkheid uw computer bij uw volgend bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). Deze cookies dienen om u met uw gebruikersnaam te begroeten, informatie te verstrekken over uw winkelmand en zorgen er bovendien voor dat u bij de volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord moet opgeven of formulieren met uw gegevens moet invullen. U kunt uw browser dusdanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u een cookie of cookies in bepaalde gevallen aanvaardt of volledig uitsluit. Wanneer u geen cookies aanvaardt kan dit de functionaliteit van onze website beperken.

Kredietwaardigheid en scoring

Voor zover wij voorfinancieren, bijv. bij een koop op rekening, winnen wij om onze gerechtigde belangen te beschermen bij de Creditreform Rosenheim Karl KG, Oberaustrasse 14, D-83026 Rosenheim eventueel informatie in over de kredietwaardigheid berekend op basis van methodes van de mathematische statistiek. Hiertoe geven we de voor een kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonlijke gegevens door aan Creditreform en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval voor een afgewogen beslissing betreffende redenen, uitvoering of beëindiging van de contractuele verhouding. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende methodes van de mathematische statistiek worden berekend en in de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden gebruikt. Met uw te beschermen belangen wordt volgens de wettelijke voorschriften rekening gehouden.

Gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens de bestelprocedure met behulp van de 128bit SSL gecodeerd via het internet overgedragen. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar direct door onze aanbieder van betaaldiensten verzameld en verwerkt. Wij beveiligen onze website en overige systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantaccount is slechts na het invoeren van uw persoonlijk wachtwoord mogelijk. Behandel uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk en sluit het browservenster zodra u de communicatie met ons heeft beëindigd. Dit is vooral van belang wanneer u de computer samen met anderen gebruikt.

Opslag en toegankelijkheid van de contracttekst

Wij slaan de contracttekst op en zenden u de bestelgegevens en onze Algemene voorwaarden per e-mail toe. De Algemene voorwaarden kunt u ook altijd hier bekijken. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer via het internet toegankelijk.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gewonnen informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen overgedragen naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. We willen er u op wijzen, dat de IP-anonimisering op deze site actief is.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten ten overstaan van de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van de cookies met behulp van de betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; we wijzen u erop, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gewonnen en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verder gebruikt deze site de Google Analytics-berichten over prestatie volgens demografische kenmerken en interesses, welke demografische kenmerken zoals leeftijd en geslacht in een cookie opslaan. Deze gegevens kunnen niet naar een bepaalde persoon worden teruggeleid en kunnen altijd met behulp van de weergave-instellingen worden gedeactiveerd. Meer informatie over de voorschriften van Google vindt u onder www.google.com/intl/de/privacy

Recht op informatie

Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, rechtzetting, blokkering of wissen van gegevens alsmede herroeping van eventueel verleende instemmingen of tegenspraak tegen een bepaald gebruik van gegevens. De contactgegevens vindt u in ons colofon.