Herroepen

 

U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen te herroepen. De periode om te herroepen bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit hebt/heeft genomen. Om gebruik te maken van uw recht om te herroepen, moet u ons een email, brief of telefoonbericht sturen via [email protected]com, Tel: +31 (0)20 2134496, door middel van een verklaring informeren over uw beslissing dit contract te herroepen. Om te voldoen aan de termijn voor herroeping is het voldoende ons de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn toe te sturen.

 

De goederen dienen te worden verzonden aan:
 
Vossenbeemd 111G
5705 CL Helmond
 

Per e-mail dient de herroeping te worden gericht aan:

E-mail: [email protected]com

 

Gevolgen van herroeping 

 

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen terugbetalen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (dit geld niet voor gedeeltelijke herroeping of anderen extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering). Dit onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen.
 
Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen. In geen geval worden u vanwege deze terugbetaling kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling zolang weigeren tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd. Het vroegste tijdstip geldt.
 
U dient de goederen onverwijld terug te sturen of te overhandigen aan ons. Dit in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van het contract heeft geïnformeerd. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.
 
De kosten van de terugzending van de goederen zijn 3,95 € als je van het retourlabel gebruik maakt. U moet slechts voor een eventueel waardeverlies van de goederen opkomen, wanneer dit waardeverlies toe te schrijven is aan een voor de controle van de gesteldheid, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang.

 

Algemene voorwaarden Privacybescherming Colofon
Je winkelmand (0)
Totaal 0.00
Bekijk bestelling
Terug naar shop