Disclaimer

Gute Marken Online GmbH is als aanbieder van de inhoud volgens § 7 van de Duitse telecommunicatiewet verantwoordelijk voor de "eigen content" die ze voor gebruik beschikbaar stelt. Hoewel de content zorgvuldig wordt gecontroleerd en permanent wordt aangepast, kan volledigheid, juistheid en meest recente actualiteit echter niet worden gegarandeerd. Vandaar dat Gute Marken Online GmbH niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schaden die in verband met het gebruik van deze inhoud ontstaan.

Er dient te worden onderscheiden tussen deze eigen content en kruisverwijzingen ("links") naar door andere aanbieders beschikbaar gestelde content. Met behulp van de kruisverwijzing stelt Gute Marken Online GmbH in zoverre "vreemde content" voor gebruik beschikbaar die op deze wijze kenbaar gemaakt zijn: externe link. Met behulp van de kruisverwijzing verschaft Gute Marken Online GmbH toegang tot het gebruik van deze content (§ 8 Duitse telecommunicatiewet).

Gute Marken Online GmbH is voor deze "vreemde" content niet verantwoordelijk, omdat Gute Marken Online GmbH niet voor het verstrekken van de informatie zorgt, de geadresseerden van de verstrekte informatie niet uitkiest en de verstrekte informatie ook niet uitgekozen of gewijzigd heeft.

Ook een automatisch kortstondig bufferen van deze "vreemde informatie" heeft vanwege de gekozen oproep- en linkmethode niet door Gute Marken Online GmbH plaats, zodat ook daaruit geen verantwoordelijkheid van Gute Marken Online GmbH voor deze vreemde content resulteert.

Bij "links" gaat het echter altijd om verwijzingen naar "levende" (dynamische) internetpresentaties van derden. Gute Marken Online GmbH heeft naar aanleiding van de eerste verbinding weliswaar gecontroleerd of de vreemde content aanleiding kan geven tot een mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Gute Marken Online GmbH is er echter niet toe verplicht de content waarnaar op de Gute Marken Online GmbH website wordt verwezen, permanent op wijzigingen te controleren die aanleiding kunnen geven de verantwoordelijkheid opnieuw te herzien.

Pas nadat Gute Marken Online GmbH vaststelt of er door derden op wordt gewezen dat een concreet aanbod, waarnaar een link beschikbaar is gesteld, aanleiding geeft tot een civiel- of strafrechtelijke verantwoordelijkheid, zal Gute Marken Online GmbH de verwijzing naar dit aanbod opheffen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed door het feit, dat ook na het verhinderen van de toegang vanaf de homepage van Gute Marken Online GmbH er vanuit andere servers toegang tot het onwettige of strafbare aanbod mogelijk is.